ZŠ a MŠ Veverské Knínice

Školní rok 2022/2023

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, p. o., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Veverské Knínice, okres Brno-venkov, p. o. od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 „Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. ”

 1. ZŠ – 2023/001
 2. ZŠ – 2023/002
 3. ZŠ – 2023/003
 4. ZŠ – 2023/007
 5. ZŠ – 2023/008
 6. ZŠ – 2023/009
 7. ZŠ – 2023/010

0důvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Veverské Knínice, okres Brno-venkov, p. o. ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Podpis a datum podpisu ředitele školy: 30. 4. 2023

Datum zveřejnění rozhodnutí 30. 4. 2023

 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024

 

Ředitel Základní školy Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis do prvního ročníku ZŠ proběhne prezenční formou v

 

úterý 4. 4. 2023 od 13:00 do 18:30

 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělání proběhne dle § 36, 37, 46 a 165 zákona číslo 561/2004 Sb. (Školský zákon). Zápis se týká dítěte, které dosáhne k 1. 9. 2022 věku 6 let, tj. narozeným v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání společně se zápisním listem dítěte lze vyzvednout v budově ZŠ, v budově MŠ, nebo na www stránkách školy. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěteobčanský průkaz zákonného zástupce. V případě nejasností prosím kontaktujte ředitele školy na e-mailu skola@skola-veverskekninice.cz, na telefonu 724 559 612 v odpoledních hodinách, nebo osobně přímo ve škole.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2021/2022

 

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, p. o., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Veverské Knínice, okres Brno-venkov, p. o. od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 „Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. ”

 1. ZŠ – 2022/001
 2. ZŠ – 2022/003
 3. ZŠ – 2022/004
 4. ZŠ – 2022/005
 5. ZŠ – 2022/006
 6. ZŠ – 2022/007
 7. ZŠ – 2022/008
 8. ZŠ – 2022/010
 9. ZŠ – 2022/011
 10. ZŠ – 2022/012
 11. ZŠ – 2022/013
 12. ZŠ – 2022/014
 13. ZŠ – 2022/015
 14. ZŠ – 2022/016

0důvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Veverské Knínice, okres Brno-venkov, p. o. ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Podpis a datum podpisu ředitele školy: 30. 4. 2022

Datum zveřejnění rozhodnutí 30. 4. 2022

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne ve středu 30. 3. 2022. Pro návštěvu výuky jsou stanoveny termíny v 10:00 a v 10:55. Volná prohlídka školy proběhne od 13:30 do 17:00. Ve 14:00, 15:00 a v 16:00 proběhnou krátká divadelní představení žáků naší školy. Program dne si můžete prohlédnout zde (910.58 kB).

 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

 

Ředitel Základní školy Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis do prvního ročníku ZŠ proběhne prezenční formou v

pondělí 11. 4. 2022 od 14:00 do 18:00

a

úterý 12. 4. 2022 od 14:00 do 18:00

Zápis do prvního ročníku základního vzdělání proběhne dle § 36, 37, 46 a 165 zákona číslo 561/2004 Sb. (Školský zákon). Zápis se týká dítěte, které dosáhne k 1. 9. 2022 věku 6 let, tj. narozeným v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání společně se zápisním listem dítěte lze vyzvednout v budově ZŠ, v budově MŠ, nebo na www stránkách školy. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěteobčanský průkaz zákonného zástupce. V případě nejasností prosím kontaktujte ředitele školy na e-mailu skola@skola-veverskekninice.cz, na telefonu 724 559 612 v odpoledních hodinách, nebo osobně přímo ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 (129.25 kB)

Zápisní list pro školní rok 2022/2023 (154.89 kB)

 

Třídní schůzky ve školním roce 2021/2022

 • 23. 11. 2021 v 16:00
 • 11. 1. 2022 v 16:00 - hovorové hodiny
 • 26. 4. 2022 v 16:00

 

 

Anglický týden

 

V týdnu od 8. 11. 2021 do 12. 11. 2021 proběhne na naší škole Anglický týden. Žáci 1. a 2. ročníku budou mít v tomto týdnu 2 hodiny her v anglickém jazyce, žáci 3. ročníku absolvují denně jednu hodinu konverzace spojenou s hrami a žáci 4. a 5. ročníku budou mít denně 2 až 3 hodiny konverzace a her. Úprava rozvrhu bude žákům sdělována průběžně po celý tento týden. Anglický týden je spolufinancován MAS Brána Brněnska.

 

Naše škola skončila v TOP 3 v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu!

 

Žáci třídy 4. třída získali 3. místo v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže.

V říjnu se žáci naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti
všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku.
Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee.

Celkem se do soutěže zapojilo celkem téměř 60 000 žáků!
V našem okrese se v TOP 3 umístnili žáci naší školy, 4. třída. Žáci získali 3. místo díky tomu, že v soutěžním období mezi 20.10. a 29.10.2021
nahráli denně v průměru až 144 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.
Žáci v aplikaci získávají body pouze za správné odpovědi při procvičování slovíček.
Celé třídě děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k umístění!

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

První třídní schůzka se uskuteční v úterý 7. 9. 2021 v 16 hodin ve třídě III(4,5).

 

Přihlášku ke školnímu stravování naleznete zde. (15.67 kB)

 

Přihlášku k docházce do školní družiny naleznete zde (18.34 kB).

Organizace týdne od 30. 8. 2021 do 3. 9. 2021

středa 1. 9. 2021

 • Příchod do školy:

3. - 5. ročník: 7:50 - 8:00

1. a 2. ročník: 8:15 - 8:30

 • Testování - COVID-19:

3. - 5. ročník 8:00 - 8:25 v kmenových třídách

 • Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 bude od 8:30.
 • Výuka bude ukončena v 10:00.
 • Tento den nejsou zajištěny obědy. Školní družina není provozována.

 

čtvrtek 2. 9. 2021

 • Příchod 7:40 - 7:55
 • 1. a 2. ročník bude testován (COVID-19) - 1. vyučovací hodina.
 • Budou probíhat třídnické práce. Výuka končí pro všechny ročníky po 4. vyučovací hodině. (11:40).
 • Obědy zajištěny pro přihlášené.
 • Školní družina v provozu do 15:30.

 

pátek 3. 9. 2021

 • Příchod 7:40 - 7:55
 • Třídnické práce. Výuka končí po 4. vyučovací hodině (11:40).
 • Obědy zajištěny pro přihlášené.
 • Školní družina v provozu do 15:30.

 

Od pondělí 6. 9. 2021 bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Rozvrh hodin pro školní rok 2021/2022.

 

 

Odkazy na seznamy pomůcek pro žáky:

1. ročník - Seznam pomůcek

2. ročník - Seznam pomůcek

3. ročník - Seznam pomůcek

4. ročník - Seznam pomůcek

5. ročník - Seznam pomůcek

 

Školní rok 2020/2021

Talentové zkoušky na ZUŠ Rosice

talentovky

 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

Všem podaným žádostem bylo vyhověno v plném rozsahu. V průběhu týdne od 17. 5. do 21. 5. Vám budou doručena rozhodnutí.

Zdeněk Kříž

 

 

Přestup žáků do ZŠ Ostrovačice

Informace o přestupu žáků do ZŠ Ostrovačice naleznete zde (19.3 kB).

 

Online doučování angličtiny o prázdninách zdarma

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu „On-line doučování angličtiny zdarma“, který je plně financován organizací MAS Brána Brněnska z.s. z projektu MAP Rosice II. a realizovaný jazykovou školou TLC Kids. Přihlašování na www.tlckids.cz/doucovani.

Doučování probíhá jako týdenní kurz, od pondělí do pátku, 2 vyučovací hodiny/den, v termínu od 19.července do 27. srpna 2021. Termín si zvolí rodiče dle svého uvážení přímo na přihlašovacím portále. Pro maximální intenzitu výuky mají skupiny 6 žáků. Cílem je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku. Doučování vedou čeští lektoři a rodilí mluvčí TLC Kids. Uzávěrka přihlášek je 28.5.2021, ale již nyní jsou poslední volná místa, pokud tedy máte zájem, prosím přihlaste své dítě co nejdříve. Veškeré dotazy prosím směřujte na TLC Kids, https://www.tlckids.cz/kontakt/

obrázek angličtina

 

 

Docházka od 12. 4. 2021

Zde je písemný souhlas s testováním žáků. (souhlas (79.48 kB))

Připomínáme nutnost přihlášení dítěte na odběr obědů.

Informace o zahájení prezenční výuky od 12. 4. 2021 naleznete zde. (131 kB)

 

Instruktážní video k antigenním testům, které budeme používat neleznete zde: video

Leták s informacemi pro žáky naleznete zde (344.28 kB).

Leták s informacemi pro rodiče naleznete zde (545.39 kB).

 

 

Od 11. 1. 2021 je opět povolena prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Protože jsme malotřídní škola, bude navrácena prezenční výuka také žákům 3. ročníku. Pro účast na prezenční výuce jsou stanovena následující pravidla:

 • Žáci obou tříd se nesmí setkávat, proto bude mít 2. třída posunutý začátek výuky z 8:00 na 8:10. První třída bude zahajovat výuku od 8:00.
 • Příchod do školy pro 1. ročník je mezi 7:40 a 7:50. Příchod do školy pro 2. a 3. ročník bude od 7:50 do 8:00.
 • Po dobu celého pobytu ve škole jsou povinné roušky.
 • Provoz školní družiny bude rozdělen na dvě skupiny podle tříd.
 • Sledujte prosím informace zaslané e-mailem a na webu školy.

 

 

Základní školu navštěvuje ve školním roce 2020/2021 celkem 48 žáků. 

Třída I(1)

Třídní učitelka Mgr. Anna Lapčíková

1. ročník - 11 žáků

 

Třída II(2,3)

Třídní učitel: Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

2. ročník - 11 žáků

3. ročník - 10 žáků

 

Třída III(4,5)

Třídní učitelka: Mgr. Monika Kolomazníčková

4. ročník - 9 žáků

5. ročník - 7 žáků

Třídní schůzky

 

 1. Úterý 15. 9. 2020 od 16:00
 2. Úterý 24. 11. 2020 od 16:00
 3. Úterý 12. 1. 2021 od 16:00
 4. Úterý 20. 4. 2021 od 16:00

 

Organizace dne

 

 

začátek

 

konec

1. hodina

 

8:00

 

8:45

1. přestávka

 

8:45

 

8:55

2. hodina

 

8:55

 

9:40

2. přestávka

 

9:40

 

10:00

3. hodina

 

10:00

 

10:45

3. přestávka

 

10:45

 

10:55

4. hodina

 

10:55

 

11:40

4. přestávka

 

11:40

 

12:00

5. hodina

 

12:00

 

12:45

5. přestávka

 

12:45

 

13:20

6. hodina

 

13:20

 

14:05

 

Organizace školního roku 2020/2021

 Začátek školního roku: úterý 1. září 2020.

Podzimní prázdniny: čtvrtek29. října a pátek30. října 2020. 

Vánoční prázdniny: od středy23. prosince 2020 do neděle3. ledna 2021.

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 

Konec prvního pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny: 22. 2. - 28. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021. 

Velikonoční pátek: 2. dubna 2021 - státní svátek

Státní svátky: 1. 5. a 8. 5. 2021 - sobota

Konec druhého pololetístředa30. června 2021.

Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 
 

 

 

Aktuální počasí

dnes, sobota 2. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -3/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -5/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -3/-6 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:28

Slunce zapadá:15:58

Patička

Naše projekty

Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Veverské Knínice 44, 664 81 p. Ostrovačice, IČ: 70990891

Základní škola: Telefon: 546 427 261 – ředitelna, šk. družina, E-mail: skola@skola-veverskekninice.cz

Mateřská škola: Telefon: 547 723 011, E-mail: skolka@skola-veverskekninice.cz

Školní družina: Telefon: 546 427 261, Školní jídelna: Telefon: 547 723 012, Mobil: 773 556 264

Mapa